Placa composta de metall

- Sep 08, 2017-

Es refereix a un full de metall recobert amb una altra placa metàl·lica per aconseguir sense reduir l'ús d'efectes (resistència a la corrosió, resistència mecànica, etc.) per estalviar recursos, reduir el cost de l'efecte. El mètode compost generalment té el mètode compost explosiu, el compost de laminació explosiva, el compost de laminació, etc. Els materials compostos es poden dividir en plaques compostes, tubs compostos, barres compostes, etc. S'utilitza principalment en la indústria anticorrosiva, fabricació de vaixells a pressió, indústria elèctrica, petroquímica, farmacèutica, indústria lleugera, automotriu i altres.